Vackrare skog

Själv har jag varit skogsägare i 40 år och samtidigt konstnär, en tämligen ovanlig, men i sammanhanget fruktbar kombination. Som skogsägare har jag en naturlig förståelse för intresset att bedriva ett lönsamt skogsbruk. Som konstnär har jag ögonen för hur detta kan kombineras med estetisk omtänksamhet i den växande skogen i samband med både röjningar, gallringar och vid avverkningar.

En utgångspunkt är att skogsbruk är en långsiktig verksamhet som mår väl av ett gott förhållande till sin omvärld. Det handlar om att bygga ett ömsesidigt förtroende på lång sikt. Om vi skapar skogar som det är trevligt att vistas i kan vi bygga det förtroendet.

Med min metod tar man på ett snabbt, enkelt och billigt sätt ta de första stegen mot detta mål. Visionen är att vi på sikt för allt fler skogar som är trevliga att vistas i samtidigt som vi kan bedriva skogsbruk.

Facebook: Vackrare Skog

Södra Kontakt 2015
LAND 21/ 2014
Vetlandaposten m fl 14/5 2014
SVERIGES NATUR 1/2014
Vi Skogsägare 2/2013

Metoden

För att ta ett första steg mot en vackrare skog behöver du bara ett par enkla redskap som till exempel en sekatör och en grensax. Med dessa och ett öga för skogens små dolda skönhetspunkter och kontraster kan du snabbt och enkelt åstadkomma häpnadsväckande resultat.En del av inspirationen kommer från 1700-talets engelska parker, i vilka man bland annat skapade karaktärspunkter som gav omväxling och estetiska höjdpunkter. Vi ska INTE göra parker av våra skogar, men vi kan låna idén om karaktärspunkter och bjuda vandraren skönhetsupplevelser och omväxling utmed en skogsväg som kanske tidigare upplevts som enahanda och föga inbjudande till nya vandringar.

Kunskapen

Vill du lära dig mer om Vackrare Skog och tillägna dig metoden? Jag förmedlar kunskapen på olika sätt enligt önskemål.

 • Föreläsningar. Här berättar jag mer om tankarna bakom konceptet och de många möjligheterna det ger för skogsägaren, skogsbruket och allmänheten. Jag ger inspirerande exempel och handfasta råd.
 • Utbildningar. Jag håller utbildningar för grupper, som för både teoretisk genomgång och gott om tid att praktisera metoden med egna ögon och händer. Målsättningen är att ge deltagarna en effektiv metod, ett sätt att tänka och tips om enkla åtgärder som förbättrar estetiken
 • Konsultationer. Jag besöker gärna Din gård och ger konsultation på plats. Du väljer givetvis vad som passar Dig, men av erfarenhet vet jag att ett sådant möte kan bli början på ett spännande nytänkande.

Vinsterna

I förlängningen finns mycket att vinna på att göra våra skogar vackrare  för skogsbruket, för skogsägare och entreprenörer, för skogsförvaltare och kommuner, för allmänheten. Med flera!

Några exempel:

 • Tätortsnära skogar blir attraktiva för fler. Hälsa och friluftsliv främjas genom att människor kommer ut mer i skogen
 • Affärsutveckling på landsbygden. Genom exempelvis olika former av turism kan skogsägaren tjäna på pengar på sin skog också när den växer.  Ett estetiskt tänkande kan skapa ökad konkurrenskraft.
 • En skogsentreprenör som lär sig metoden kan utveckla sitt företag med en bredare kompetens.
 • Förtroendet och öppen dialog ökar mellan skogsnäringen och allmänheten.
 • En vacker skog kan öka hela fastighetens värde.
 • Bygemenskaper kan stärkas genom gemensamt arbete med Vackrare Skog. De flesta tycker det är viktigt att det är vackert där man bor.
 • Skogens sociala värden tas tillvara och uppgraderas i praktiken.
 • Med mera!

Kontakta mig gärna för mer information!

Via e-post: magnussoneva@yahoo.se

På telefon: 070-541 19 05

Före
Efter